Multifunkčná športová hala 

SLOVENSKO

Architektonická štúdia športovej haly
– vytvorenie priestorov pre celoročné športovanie širokej verejnosti pre rôzne druhy športov. Myšlienka uvažuje vrátiť k športu deti, mládež aj širokú verejnosť. Dúfajme , že sa to pretaví aj do finálnych realizácií

INFORMÁCIE

vivat architecture s.r.o.,

Metodova 8, 080 01 Prešov,

IČO: 51 251 841
DIČ: 2120645120

Bank.spojenie:
SK9575000000004025326355

KONTAKTUJTE NÁS