Rekonštrukcia meštianskeho domu (národná kultúrna pamiatka)

Slovenská ulica, Prešov (2016-2020)

INFORMÁCIE

vivat architecture s.r.o.,

Metodova 8, 080 01 Prešov,

IČO: 51 251 841
DIČ: 2120645120

Bank.spojenie:
SK9575000000004025326355

KONTAKTUJTE NÁS