TOKAJIK – cintorín

CINTORÍN S PAMÄTNÍKOM V OBCI TOKAJÍK_ sanácia a obnova vojenského cintorína, vrátane súsošia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamätník obetiam tokajíckej tragédie bol postavený na cintoríne obetí masakry pri príležitosti jej 15. výročia v roku 1959. Autorom súsošia „Návrat do vyvraždenej obce“ je akademický sochár Fraňo Gibala. Architektonické riešenie cintorína a umiestnenie pamätníka je dielom architekta L. Beisetzera.

My sme navrhovali v súčinnosti s KPÚ a VHM Svidník jeho obnovu a sanáciu v rámci pôvodného stvárnenia pre jeho zachovanie pre ďalšie generácie.

INFORMÁCIE

vivat architecture s.r.o.,

Metodova 8, 080 01 Prešov,

IČO: 51 251 841
DIČ: 2120645120

Bank.spojenie:
SK9575000000004025326355

KONTAKTUJTE NÁS