TOKAJIK

MIESTO TRAGÉDIE Z 2.SV VOJNY

Sanácia a obnova pamätného miesta tokajíckej tragédie, ktorá sa odohrala na konci 2.svetovej vojny na úkor 32 nevinných ľudí. Miesto je národnou kultúrnou pamiatkou a mementom zároveň.
My sme navrhovali v súčinnosti s KPÚ a VHM Svidník jeho obnovu a sanáciu v rámci pôvodného stvárnenia pre jeho zachovanie pre ďalšie generácie.

INFORMÁCIE

vivat architecture s.r.o.,

Metodova 8, 080 01 Prešov,

IČO: 51 251 841
DIČ: 2120645120

Bank.spojenie:
SK9575000000004025326355

KONTAKTUJTE NÁS