VHMU SVIDNíK

Svidník
VOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM vo Svidníku , sanácia vonkajšieho hlavného vchodu s vonkajšou rampu a zábradlím sanácia nášľapných vrstiev, vyhrievanie, protišmyková bezúdržbová úprava, nové madlá, omietky (foto nový a pôvodný stav pred úpravou)

INFORMÁCIE

vivat architecture s.r.o.,

Metodova 8, 080 01 Prešov,

IČO: 51 251 841
DIČ: 2120645120

Bank.spojenie:
SK9575000000004025326355

KONTAKTUJTE NÁS